Služby

  • Zaručujeme při stavbě rodinných domů
  • použití ekologicky nezávadných certifikovaných materiálů
  • splnění hygienických a požárních norem
  • stěny s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi
  • dvojité rámování oken a dveří
  • stavbu bez nároků na nákladné zařízení staveniště
  • jasně definovaná pevná cena
  • flexibilitu
  • spolehlivost - držíme slovo
  • krátkou dobu výstavby

Výstavba rodinných domů

Projekty rodinných domů patří i přes svůj zdánlivě malý rozsah k těm obtížnějším architektonickým úkolům. Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázání důvěrného vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat jeho nároky i představy o bydlení, stávající zvyklosti, obyčeje, rituály.

Rekonstrukce, adaptace, vestavby

Rekonstrukce či adaptace je velmi náročný projekt a liší se od normálního projektu v mnoha směrech. Při rekonstrukci nestavíme na zelené louce, ale pracujeme již s postaveným objektem.Proto se Vám snažíme v rámci již existujících podmínek vyjít maximálně vstříc.