Otázky a odpovědi

Je životnost dřevostavby nižší než klasické zděné stavby?

To je poměrně často kladená otázka. Mnoho lidí si myslí, že tomu tak skutečně je. Není. V naší republice se udává životnost klasických zděných staveb 100 let. V tomto měřítku jim dřevostavba může plně konkurovat. Dřevostavba je opravdu srovnatelná se stavbami z jiných materiálů. Závisí ovšem na kvalitě provedení té určité stavby. Obecně lze říci, že dnes stavba (i dřevostavba) dříve zestárne v oblasti morální, než funkční. Jen stěží si dokážeme představit, že bychom bydleli nebo pracovali ve stavbě například 70 let staré, aniž by prošla sebemenší rekonstrukcí.

Není dřevostavba náchylnější k plísním, škůdcům a vlhkosti?

Dřevěné domy se stejně jako zděné stavějí na základové betonové desce s izolací. Všude je nutná hydroizolace. Dále se používají parozábrany v obvodových stěnách, střešních a stropních konstrukcích tak, aby nedocházelo k jejich porušení třeba během instalací inženýrských sítí.

Je dřevostavba stejně zvukově izolována jako zděná stavba (dupání v patře, mluvení v jiné místnosti..)?

Materiály používané při výstavbě dřevostavby mají vnitřní strukturu z přerušovaných vláken, jak dřevo, které má letokruhy, jež jsou mezi sebou přerušeny růstem, tak i kamenná vata, která se skládá z jednotlivých na sebe slisovaných vláken, takže nepodporují přenos zvuku, vlnovou délku zvuku rozkládají. Naopak např. polystyren je vyroben z kuliček, po kterých zvuk „klouže“, takže se zvuk lépe přenáší. Použitím výše zmíněných materiálů dochází k dobré jak zvukové, tak i tepelné izolaci.