Nízkoenergetický a pasivní dům – energeticky efektivní dům

Dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách věnovaných rozličným tématům ohledně nízkoenergetických a pasivních domů.

Nízkoenergetický a pasivní dům – souhrně energeticky efektivní dům - lze obecně popsat jako objekt, který svým obyvatelům umožňuje tepelný komfort při velice nízké tepelné energetické spotřebě. Toho lze dosáhnout například pomocí tzv. pasivních zisků tepelné energie, které budova získává z venkovního slunečního záření a tepelného vyzařování spotřebičů a obyvatel uvnitř domu. Úkolem domu je toto pasivně získané teplo nepustit ven, čehož hravě dosáhne díky materiálům ze kterých je postaven, kvalitním zateplením bez tepelných mostů a energeticky nenáročnými technologiemi vytápění.

To vše s jediným cílem - bydlet komfortně a neutratit skoro žádné peníze za vytápění! Obyvatelé takových domů si spokojeně bydlí, zatímco ostatní s nelibostí sledují rostoucí náklady za energie.

Z jakých materiálů jsou tyto domy postaveny?

Jak složitá je legislativa při stavbě těchto domů?

Jak se postupuje při stavbě a jaké jsou metody zateplování?

Jaké další otázky nastoluje problematika nízkoenergetického bydlení?  

Otázek na toto téma může být mnoho – my Vám na většinu z nich odpovíme. Postupně se zde dočtete o aktuálních tématech v oblasti energeticky efektivních domů doplněných o fotografie a videa spolu s postřehy ze zahraničí a rozhovory s těmi, kteří už na vlastní kůži znají problematiku okolo tohoto moderního bydlení.

Tak tedy ještě jednou – vítejte na našich stránkách!